Üdvözöljük a weboldalon

 

Társaságunk, az OTSZIG Kft. a magas- és mélyépítési szigetelésekre szakosodott, ezen belül jelentős hangsúlyt kapnak a lapostetők csapadékvíz elleni szigetelése, a kommunális és veszélyeshulladék-lerakók szigetelése, tószigetelések, zöldtetők kivitelezése, valamint a talajnedvesség és talajpára elleni szigetelések, illetve kent szigetelések.

Kérdéseivel kapcsolatban kérjük, keresse Oláh András Projektvezetőt a kapcsolatok menüpont alatt.

 

 

 

 

K Ö R N Y E Z E T Ü N K  V É D E L M É É R T

 
M A G A S - É S  M É L Y É P Í T É S I  S Z I G E T E L É S E K